Oferta / Konserwacja

Konserwacja

Zgodnie z Prawem Budowlanym raz w roku powinna być wykonywana okresowa kontrola instalacji gazowej (urządzenia gazowe wchodzą w skład instalacji gazowej). W trakcie dokonywania konserwacji przez Autoryzowany Serwis dopuszcza się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Czynności przy konserwacji/przeglądzie urządzeń gazowych:

sprawdzenie i oczyszczenie nagrzewnicy lub bloku cieplnego

sprawdzenie i oczyszczenie wymiennika płytowego (w przypadku mocno zabrudzonego wymienić na nowy)

sprawdzenie i oczyszczenie palnika głównego oraz palnika zapłonu

sprawdzenie i oczyszczenie filtrów wody i gazu

sprawdzenie i oczyszczenie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej (elektrody należy wymieniać na nowe co 2-3 lata eksploatacji urządzenia)

sprawdzenie i oczyszczenie przerywacza ciągu (urządzenia z otwartą komorą spalania)

sprawdzenie i przesmarowanie uszczelnienia pokrywy armatury wodnej (podgrzewacze przepływowe)

sprawdzenie szczelności instalacji gazowej urządzenia

sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym (w przypadku gdy występują częste ubytki ciśnienia w naczyniu, świadczy to o zużyciu membrany i takie naczynie należy wymienić na nowe)

sprawdzenie szczelności instalacji obiegu wody c.w.u i c.o

sprawdzenie ciśnienia w instalacji c.o.

sprawdzenie prawidłowości działania zapłonu elektronicznego

sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu odprowadzania spalin

sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego (urządzenia z otwartą komorą spalania)

sprawdzenie skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u., kontrola nastaw ciśnień na palniku lub nastaw CO2

sprawdzenie działania pompy obiegowej (odpowietrzenie) sprawdzenie skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u., kontrola nastaw ciśnień na palniku lub nastaw CO2

kontrola i regulacja automatyki

gdy urządzenie pracuje z zasobnikiem CWU – kontrola anody magnezowej (w przypadku zużycia wymienić na nową)

Każdą konserwację/ przegląd należy zakończyć sporządzeniem protokołu serwisowego z wykonanych czynności.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu